Benefits half page image

 

 

Hyödyt sinulle ja asiakkaillesi

Laskuta kaikki oikein. Paranna kassavirtaa ja asiakaskokemusta. 

 

Demo  Lue lisää

Liikevaihdon vuoto loppuu

Pysäytä yleinen 5-10 %:n toistuvan liikevaihdon vuoto. Kirjaa se liikevoitoksi. 

Manuaalinen työ vähenee

Vähennä 90 % manuaalisesta työstä. Keskity sen sijaan prosessin reaaliaikaiseen seurantaan.

Nopeasti markkinoille

Saat 100 % joustavuuden uusien palveluiden lanseeraamiseen. Kassavirta nopeutuu 70 %. 

Asiakaskokemus paranee

Laskutus tapahtuu aina oikein ja oikeaan aikaan. Reklamaatioiden määrä vähenee. 

Laskutatko palveluistasi kaiken mitä pitäisi?

Onko sinulla hallittu tapa mitata toimittamiesi palveluiden käyttöä?

revenue leakage stopped

Liikevaihdon vuoto loppuu

Laskuta täysimääräisesti automaation avulla

Automatisoi hinnoittelu ja sopimuspohjainen toistuva laskutus, olipa kyse sitten kiinteähintaisesta kuukausiveloituksesta tai monimutkaisesta ekosysteemitason liiketoimintamallista. Automatisointi perustuu digitaalisiin sopimuksiin ja käyttötietoon, ja laskutus tapahtuu aina oikein. Näin liikevaihdon vuodot saadaan loppumaan.

Joustavuutta asiakaskohtaiseen laskutukseen

Good Sign -ohjelmiston konfiguroitavuus tuo joustavuutta loppuasiakkaiden tarpeiden huomioimiseen laskutuksessa. Esimerkiksi laskutusaikataulua, laskun asettelua, erittelyjä ja ryhmittelyä voi muokata asiakkaittain. Tämä parantaa merkittävästi asiakaan saamaa kokemusta.

Tulos paranee

Automatisoi palveluiden monetisointi alusta loppuun. Kirjaa tyypillinen liikevaihtovuoto, 5-10 % liikevaihdosta suoraan yrityksesi tulokseen.
Onko palveluiden laskutus liian työlästä, kallista ja aikaa vievää?

Kuluuko yrityksessäsi paljon aikaa selvittää mitä pitää laskuttaa, koska ja kuinka usein?

Kuinka paljon aikaa menee laskutukseen liittyvien reklamaatioiden käsittelyyn? 

manual work stopped

Manuaalinen työ vähenee

Vähennä virheitä ja nopeuta kassavirtaa

Unohda kuukausittain kiireessä tapahtuva laskutettavien palveluiden haaliminen eri puolilta organisaatiota. Voit automatisoida hinnoittelun, laskutuksen ja viennit reskontraan ja kirjanpitoon eri palveluliiketoiminnoissa. Toistuvan käsin tehtävän työn määrä vähenee, virheet loppuvat ja kassavirta nopeutuu.

Henkilöstön tyytyväisyys paranee

Toistuva manuaalinen työ vähenee automatisoiduilla prosesseilla, jolloin työn mielekkyys paranee ja ajankäyttö tehostuu. Myös laskutusprosessin läpinäkyvyys paranee. 

Onko uusien liiketoimintojen lanseeraaminen hidasta ja työlästä?

Haluaisitko siirtyä laskuttamaan palveluista kulutuksen mukaan?

Haetko kasvua uusista digitaalisista liiketoiminnoista?

Onko uuden palvelukonseptin kaupallistaminen aikaa vievää?

short time to market

Nopeasti markkinoille

Monetisoi nopeasti uudet ansaintamallit

Vie uudet liiketoimintamallit nopeasti markkinoille. Good Signin älykäs sääntökone tuo joustavuutta ja skaalautuvuutta erityyppisten palvelumallien monetisointiin ja auttaa parantamaan kassavirtaa.

Käytä nykyistä dataa

Ohjelmistomme integroituu olemassa oleviin tietolähteisiin. Halutessasi voit tuoda dataa myös ulkoisista lähteistä sääntöpohjaiseen hinnoitteluun, laskutukseen ja monetisaatioon. 

Pystytkö vastaamaan asiakkaiden odotuksiin?

Olisivatko asiakkaasi tyytyväisempiä, jos laskut olisivat oikein ja selkeitä?

Odottavatko asiakkaasi joustavampia, käyttöön perustuvia palveluita?

customer satisfaction

Asiakaskokemus paranee

Virheettömät ja selkeät laskut

Ohjelmistomme varmistaa ajantasaiset ja oikeelliset laskut. Se mahdollistaa veloitusten yhdistämisen, jakamisen ja luokittelun asiakaskohtaisen laskusisällön ja asettelun tuottamiseksi.

Aidosti käyttöperusteinen

Sääntöpohjainen automatisointi varmistaa, että maksut luodaan oikein jokaisella laskutuskaudella. Se huomioi kulutuksen vaihtelut sekä muun saatavissa olevan tiedon, jolla on vaikutusta laskutukseen. 

Vähemmän reklamaatioita

Asiakkaalle laskutuksen perusteet ovat yksiselitteiset ja selkeät, sillä laskujen laatu ja veloitusten läpinäkyvyys paranevat, jolloin myös reklamaatioiden määrä vähenee ja asiakaskokemus paranee.

 

Demo Lue lisää