solution1

 

Automatisoi toistuvat tulovirrat

 

Good Sign -ohjelmiston ominaisuudet

 

Demo Ota yhteyttä

Automatisoi toistuva laskutus

Automatisoi koko laskutusprosessi. Halutessasi voit tarkistaa laskun sisällön, tehdä tarvittavat muutokset ja hyväksyä sen ennen lähettämistä.

Virheettömät laskut oikeaan aikaan

Aseta laskutus toimimaan automaattisesti, jolloin kassavirta nopeutuu ja saat pysäytettyä liikevaihdon vuodot. Voit määrittää laskutusaikataulun ja toistuvuuden asiakaskohtaisesti. 

Laskujen lähettäminen ja maksutavat

Voit lähettää laskut suoraan Good Sign-ohjelmistosta tai laskutuspalvelun tarjoajan kautta. Sähköinen lasku, paperilasku ja luottokortti sekä muut verkkomaksutavat ovat tuettuja. 

Laskujen ulkoasu

Voit luoda erilaisia laskujen asetteluja ja sisältöjä, joita käytetään valitsemiesi laskutussääntöjen mukaan. 

Paranna asiakaskokemusta

Hallitse asiakaskohtaisia laskutustarpeita, kuten: kustannusten allokointi, laskurivien luokittelut, laskujen yhdistäminen, jaottelu ja liitteet.  

Asiakastyytyväisyys paranee, kun laskutusprosessi toimii automaattisesti, ja joustaa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Luonnollisesti, voit myös sallia manuaalisen laskuttamisen valitsemillesi käyttäjäryhmille. 

Automatisoi kirjanpito ja raportointi

Automaattiset kirjanpidon viennit

Varmista laskutuksen datan automaattinen vieminen myyntireskontraan ja kirjanpitoon haluamillasi tiliöinneillä.

Datan läpinäkyvyys ja yhteensovittaminen

Tee täsmäytyksestä helppoa. Saat täydellisen läpinäkyvyyden alkaen lähdedatasta yksittäisiin veloituksiin, laskuriveille ja kirjanpitoon asti.

Ekosysteemin tilitykset ja sisäiset laskut

Good Signin avulla voit hallita palveluekosysteemiin kuuluvien yritysten välisiä siirtohintoja ja maksuja. Automatisoi yrityksesi sisäinen laskutus ja varmista kirjanpidon vientien oikeellisuus.

Verkkokauppa

Good Signin avulla voit hoitaa verkkoliiketoimintasi luottokorttimaksujen tulot ja verojen allokoinnin suoraan kirjanpitoon asti. 

Prosessin laatumittarit

Automatisoi poikkeamien käsittely asettamalla sääntöjä poikkeamien tunnistamiseen. Poikkeava lasku voidaan automaattisesti tunnistaa ja ottaa tarkastettavaksi. 

Rajapinnat tai liitynnät BI/DW-ratkaisuun

Kaikkea dataa voit hyödyntää myös yrityksesi BI/DW-ratkaisun kautta

Palveluiden provisiointi ja orkestrointi 

Sääntökone mahdollistaa erilaisia ​​automatisoituja työnkulkuja, hälytyksiä, tapahtumia ja transaktioita prosessien ja palveluiden hallintaan ja automatisointiin.

Ekosysteemitason orkestrointi

Saat koko palveluekosysteemiin automatisoidun prosessin, sisältäen palvelun tarjoamisen ja erilaisten työnkulkujen organisoinnin.

Sopii erilaisille palvelumalleille

Good Signin dynaaminen tietokanta varmistaa, että voit joustavasti käsitellä erilaisia palvelutuotteita, eri toimialoilla ja bisnesmalleissa.

Virheiden hallinta

Työnkulkuja hallitaan säännöillä, joissa vikasietoisuus huomioitu.

Hallitse sopimuksia

Digitaalinen sopimuskanta

Hallitse yrityksesi digitaalisia sopimuksia koko niiden elinkaaren ajan. Luo niihin automatisoituja hälytyksiä ja sääntöihin luoduilla automaattisilla sopimusten uusinnoilla. Good Sign tuo läpinäkyvyyttä digitaalisten sopimusten hallinnointiin. 

Yhdistele ja muokkaa digitaalisia sopimuksia

Voit yhdistää ja hyödyntää dataa nykyisistä sopimuksistasi, ja muokata niihin uusia hinnoittelu- ja laskutussääntöjä.

Yhdistele erilaisia ​​hinnoittelumalleja

Yhdistä sopimusrivejä ennalta määritettyihin tai dynaamisesti johdettuihin tuotteisiin. Hyödynnä hinnastot, hinnoittelumallit sekä käyttöpohjaiset ​​elementit löytääksesi parhaat yhdistelmät kertaluonteisista, kiinteistä maksuista ja käyttöpohjaisista toistuvista malleista.

Joustaa asakkaiden mukaan

Dynaamisuus varmistaa joustavuuden asiakaskohtaisesti,  esimerkiksi laskutusaikataulut, palveluiden käynnistysmallit, automaattiset SLA-laskelmat ja paljon muuta.

Käytä mitä tahansa lähdedataa

Älykäs datalähtöinen laskutus

Hyödynnä palvelutapahtumatietoja erilaisista lähteistä ja käytä niitä käyttö- tai arvoperusteisen laskutuksen perustana.

Käytä olemassaolevaa dataa

Ohjelmistomme voit liittää moneen tietolähteeseen samanaikaisesti. Haettua dataa voidaan vapaasti käyttää veloitussääntöjen asettamiseen ja älykkäiden toimintojen automatisointiin liiketoimintamallisi edellyttämällä tavalla.

Täydennä ulkoisella datalla

Voit myös hyödyntää ulkoisia tietolähteitä liiketoimintasi tarpeiden mukaan.

Veloitussäännöt datan mukaan

Datavirrat määritetään käyttöliittymän kautta objekteiksi, jotka sisältävät tiedon lähteen, määränpään, kartoituksen, tuontien toistuvuuden ja säilytysajan jne. Nämä objektit tehdään liiketoimintamallisi mukaisesti ja toimivat rakennuspalikoina sääntö- ja tietopohjaiseen hinnoitteluun ja laskutukseen.

 

Aseta veloitussäännöt

Mahdollista ansaintamallit 

Voit automatisoida globaalit, asiakas- tai jopa sopimuskohtaiset ansaintamallit.

Monetisoi palveluliiketoimintasi 

Toimittaako yrityksesi tietoja, sisältöä, ohjelmistoja tai muita hyödykkeitä ilmaiseksi, vaikka ne pitäisi laskuttaa? Good Signin älykkään sääntökoneen avulla voit dynaamisesti määrittää veloitettavat tuotteet olemassaolevan datan perusteella.

Joustavuutta sääntöpohjaisilla veloituksilla 

Sääntöihin perustuvat, datapohjaiset veloitusmallit tuovat joustavuutta sekä kiinteiden että muuttuvien veloituselementtien yhdistämisessä, jolloin voit parantaa asiakaslähtöisyyttä. Käytä mitä tahansa saatavilla olevaa dataa määritelläksesi säännöt halutun liiketoimintamallin toteuttamiseksi ja automatisoimiseksi.

Laskutusaikataulut voidaan asettaa asiakkaan, tuotteen ja sopimuksen mukaan.

Täydennä manuaalisilla veloituksilla ja laskuilla

Tarvittaessa voit toki tehdä veloituksia ja laskuja manuaalisesti. 

Hallitse tuotteita

Lokalisoidut tuotteet ja tuotepaketit

Hallinnoi palveluluetteloa, paikallisia tuotekuvauksia ja asiakaskohtaisia ​​tuotteita. Good Signin dynaaminen tuoterakenne mahdollistaa monitasoiset ja dynaamisesti konfiguroitavat palvelut ja paketit.

Sääntöihin perustuvat muutokset tuotteissa 

Voit hallita palveluluettelo- ja tuotevariaatioita, joita ohjaa mm. loppukäyttäjä, alue, asiakasorganisaatio, aika ja monet muut ehdot. Liitettynä CRM-järjestelmään ja/tai mukautettuun käyttöliittymään, voit käyttää palveluluetteloa yhdessä konfiguroitavien hinnastojen kanssa myös tarjousvaiheen hinnoittelussa. 

Määritä hinnat ja hinnoittelumallit

Asiakaskohtainen hinnoittelu

Hallinnoi markkina-, asiakas- tai sopimustason hintoja,  hinnoittelumalleja, hinnankorotuksia, voimassaoloaikoja jne.

Käyttöpohjaiset hinnoittelumallit

Hinnastot ja säännöt täydennettynä käyttöpohjaisilla hinnoittelumalleilla tarjoavat joustavuutta.

Dataohjattu hinnoittelu

Hinnastoja voidaan tuoda myös ulkoisista lähteistä tai hinnat voidaan johtaa lähdetiedoista, mikä lisää joustavuutta dynaamiseen hinnoitteluun.

Hinnoittelu kustannusten mukaan ja kannattavuusmittarit

Voit myös tuoda ja ylläpitää palvelukustannuksia kustannusperusteisessa hinnoittelussa, sisäisissä veloituksissa, kumppanimaksuissa ja palkkioissa. Se tuo läpinäkyvyyttä kannattavuuden mittaamiseen.

Hintasimulointi

Hinnoittelusimulaatio tuo helppoutta uusien tuotteiden lanseerauksien ja ajoitettujen hintamuutosten suunnittelulle.

Luo palveluekosysteemi

Hallitse verkottunutta liiketoimintaa

Kuvaa organisaatiorakenne ja käyttäjäroolit, sisältäen yrityksesi, asiakkaasi ja ekosysteemiin kuuluvat kumppanit. Ekosysteemissä toimivat yritykset voivat tuoda lisäarvoa toistensa tuotteisiin. Voit hallita verkottuneita toimitusketjuja. Good Sign käsittelee niihin liittyvät veloitukset ja laskutukset sopimusten mukaan kaikille osapuolille.

Perityt ja sääntöpohjaiset asetukset

Voit määrittää laskutustavat, tuotteen ja hinnan näkyvyyden sekä kieliasetukset organisaation eri tasoille.

Seuraa ja analysoi

Voit tarkastella ja analysoida digitaalisia sopimuksia ja niihin liittyviä veloituksia ja laskuja koko ekosysteemin sisällä. 

Lue blogi (En)"How To Make Service Ecosystems Work"

 

Ota yhteyttä Visit Q&A (En)

 

our solutions
Ohjelmisto

Lue mitä voit tehdä Good Signilla

Lue lisää
Benefits of Good Sign Software benefits
Hyödyt

Lue miten ohjelmistomme tukee yrityksesi kasvua

Lue lisää
Good Sign customers
Asiakkaitamme

Lue miten asiakkaat hyödyntävät ohjelmistoamme

Lue lisää  
 

Ota yhteyttä

Ratkaisumme on rakennettu toistuvalaskutteisten palveluiden monetisointiin. 

Onko tarpeesi sitten lanseerata uudet palvelut nopeasti tai palveluprosessin alusta loppuun digitalisointi, Good Sign -ohjelmistolla se onnistuu. Täytä tietosi tähän ja otamme sinuun yhteyttä. 

Ystävällisin terveisin,

Good Signin tiimii