Company-1

 

Automatisoitu hinnoittelu ja laskutus

Kaikille toimialoille

 

Ota yhteyttä

 

Kyvykkyyttä digitaalisten palveluiden hallintaan

Palveluiden tehokas hinnoittelu ja laskutus on yleinen haaste toimialasta riippumatta. Erityisesti käyttöpohjaiset palvelut ja vaihtelevat asiakassopimukset aiheuttavat ongelmia, kuten liikevaihdon vuotoa, manuaalisen työn tuomia kustannuksia ja asiakastyytyväisyyden heikkenemistä.

Good Sign -ohjelmisto ratkaisee palvelulaskutuksen ongelmat. Se joustaa liiketoimintasi mukaan, on kyseessä sitten yksinkertainen toistuva tilauspohjainen-, käyttöperusteinen- tai kiertotalouden malli tai palveluekosysteemi. Ratkaisumme avulla hallitset sopimusten elinkaarta, automatisoit hinnoittelun ja laskutuksen. Se täydentää nykyistä IT-ympäristöäsi tuoden siihen uusia toimintoja.

Alla joitakin esimerkkejä haasteista eri aloilla ja toimintamalleista. 

Lue myös miten eri toimialojen asiakkaamme ovat ratkaisseet nykyaikaisten palveluiden hallinnan: 

 

Asiakastarinoita

Good Sign Solution for IT Services Industry

It-palvelut ja Saas

Ohjelmisto, SaaS, infra, hallinta- ja asiantuntijapalvelut, Leasing

Ohjelmistoja, tukea, laitteita ja liitettävyyttä tarjotaan usein toistuvina palveluina: SaaS- ja pilvipalveluina, kapasiteettina, hallittuina palveluina sekä leasing- ja elinkaaripalveluina. Asiakkaat haluavat uutta digitaalista arvoa, kustannustehokkuutta ja soveltuvuutta omiin vaatimuksiinsa ratkaisun monimutkaisuudesta riippumatta. Tämä edellyttää kykyä automatisoida hinnoittelu, laskutus, käyttötietojen kerääminen ja kirjanpito. Kun prosessit automatisoidaan säilyttäen joustavuus innovointiin ja räätälöintiin, luodaan kilpailukykyä.

Teollisuus

Teollisuus

Tuote palveluna, Iot/ käyttödataan perustuva hinnoittelu, huoltosopimukset ja palveluekosysteemit

Perinteisen tuotannon, myynnin, ylläpidon, huollon ja leasingin päälle luodaan uusia liiketoimintamalleja. Esimerkkeinä näistä ovat täyden palvelun ratkaisut, ohjelmistopohjaiset palvelut, IoT- ja AI-dataan perustuvat ennakoivat palvelut. Tuotteita voidaan myydä kokonaan palveluna, uudella markkinapaikalla tai osana kumppaniekosysteemiä. Asiakkaat toivovat räätälöityjä kokonaisuuksia ja haluavat maksaa sovitusti toistuvalla laskulla esimerkiksi käytön, kapasiteetin, tuntien tai raporttien mukaan. Perinteiset ERP- ja talousjärjestelmät eivät jousta datalähtöisissä tai mikropalveluihin perustuvissa liiketoimintamalleissa. Yritysten pitäisi ratkaista liiketoiminnan hallinta joustavalla ja skaalautuvalla automaatiolla, ilman virheille alttiita manuaalisia työvaiheita, kuten tilausten, lähdetietojen, laskutuksen ja siirtokustannusten hallinnointia.

Good Sign Solution for Energy and Utilities industries

Energia ja infra

Uudet palvelut ja kiertotalous

Energiateollisuudella on edessään suurin muutos vuosikymmeniin. Muuttuvat määräykset ja paineet hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen edellyttävät uudenlaista ajattelutapaa. Energiayhtiöt testaavat tai lisäävät uusiutuvan energian käyttöä, kiertotalousketjuja, hajautettuja energiaresursseja ja paikallista pienen mittakaavan energiantuotantoa. Samaan aikaan esimerkiksi älykäs energian- ja vedenkulutuksen mittaus, kiinteistönhallinta, sähköajoneuvot ja IoT luovat uudenlaisia ekosysteemejä. Asiakkaat edellyttävät älykkäitä palveluita ja suosivat vihreitä arvoja. Tämä merkitsee sitä, että tarvitaan uudenlaisia liiketoimintamalleja sekä joustava alusta niiden pilotointiin ja tuotantoon.

2-01-1

Julkinen sektori

Uudet käyttöön perustuvat palvelut ja niiden veloitus

Yksityinen ja julkinen sektori tarjoavat monia samankaltaisia palveluita, kuten esimerkiksi liikenne-, terveys- tai koulutuspalveluita loppukäyttäjille. Julkisella sektorilla toimivat sisäiset palveluntarjoajat huolehtivat IT-palveluista, kiinteistöjen hallinnasta, infrastruktuurista, liitettävyydestä ja monista asiantuntijapalveluista, kuten henkilöstöhallinto- ja kirjanpitopalveluista. Tämän vuoksi julkinen sektori voi hyötyä suuresti joustavasta ja toimialasta riippumattomasta ohjelmistosta, joka pystyy automatisoimaan erilaisten toistuvien palveluiden organisoinnin, laskutuksen ja kirjanpidon.

Good Sign Solution for Financial industry

Rahoitus, Leasing

Leasing, uudet palvelut ja ekosysteemit

Rahoitusalan toimijat tuovat markkinoille uusia palveluita. Leasing-palveluihin liitetään joustava käyttöpohjainen hinnoittelu. Laskutus ja kumppaniekosysteemejä perustetaan. Alihankintapalvelut muuttuvat yhä automatisoidummiksi ja teknologiapainotteisemmiksi. Kun yhdistetään useiden toimijoiden ja eri toimialojen ominaisuudet, tarvitaan palveluekosysteemien hallintaan soveltuvia ominaisuuksia. Asiakkaat haluavat digitaalisia palveluita, jotka ovat helposti saatavilla, joustavia ja läpinäkyviä. Nykyiset työkalut eivät tue uusien innovaatioiden automaatiota ja hallintaa.

Health And Pharmaceuticals-1

Terveydenhoito ja lääketeollisuus

Palvelusopimukset, tietopalvelut, logistiikka- ja asiantuntijapalvelut, leasing

Terveydenhoito- ja hoivapalveluiden sekä farmaseuttisten tuotteiden myynnin ja jakelun palveluketjut ovat vaativia. Uudet asiakaslähtöiset palvelut muuttavat totuttuja rakenteita. Automaatio korvaa manuaaliset rutiinitehtävät. Uusia palveluekosysteemejä on kehittymässä. Älykäs automaatio parantaa soveltuvuutta, responsiivisuutta, laatua ja tehokkuutta. Kyky organisoida palvelut ja yhdistää kaikki suoritetut palvelutapahtumat laskutus- tai kustannuseriin on välttämätöntä. Lisäksi edellytetään edistynyttä palvelusopimusten elinkaaren hallintaa, tapahtumatietojen hallintaa sekä hinnoittelun ja laskutuksen joustavuutta.

Good Sign solution for facilities Industry

Työ- ja toimitilat

Maksu käytön mukaan, co-working, ekosysteemin palvelut, SLA

Työ- ja toimitiloissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota käyttäjäkokemukseen ja tilojen soveltuvuuteen. Työtilojen tarjoajilta edellytetään monenlaisia välttämättömiä palveluita, lisäarvoa tuovia kumppanipalveluita ja saavutettavuuteen liittyviä palveluita. Yhteistyöskentelytiloista maksetaan valitsemalla jokin jatkuvavelotteinen paketti tai kertaluonteinen käyttöoikeus. Palvelun saatavuus ja ehdot määritellään palvelutasosopimuksissa, ja niitä tarjotaan ja valvotaan teknologian avulla. Kiinteä toistuvalaskutteinen vuokrausmalli on muuttumassa käytön mukaan tehtäviksi sopimuksiksi ja tilauksiksi. Tämä edellyttää uutta dataan perustuvaa toistuvien veloitusten hinnoittelu- ja laskutusohjelmistoa.

Laskutusautomaatio liikenne- ja kuljetussektoreille

Liikenne ja kuljetus

Logistiikka, älykkäät kaupungit

Uudet tavat liikenteessä ja kuljetuksessa, kuten sähköautot, itseohjautuvat autot, dronet, yhteiskäyttö- ja kuljetukset sekä erilaiset liikkumisen palvelut muuttavat markkinaa. Asiakkaat edellyttävät räätälöityjä, helppoja, nopeita ja kestävän kehityksen mukaisia palveluita. Älykkäät logistiikkajärjestelmät ja kaupungit ovat ympäristöarvojen mukaisia. Uusien palveluiden ja liiketoimintamallien mahdollistamiseen tarvitaan uudenlaisia ohjelmistoja.

Tietoliikennealan automaattinen hinnoittelu ja laskutus

Tietoliikenne

BSS, uudet palvelut, yhdistetyt tilaukset, B2B-sopimuksenhallinta

Tietoliikennealalla lisäpalveluita voivat olla esimerkiksi hallinnoidut it-palvelut, media ja viihde, rahoituspalvelut, sekä IoT- ja AI-pohjaiset palvelut. Näillä saadaan uudenlaista lisäarvoa ja uusia palveluita eri asiakassegmenteissä, toimialoilla ja ekosysteemeissä. Tietoliikennepalveluiden tarjoajat ovat jo kauan osanneet toistuvalaskutteisten palveluiden hallinnan, mutta nykyisiä järjestelmiä ei ole yleensä kehitetty yhdistämään laajaa palveluvalikoimaa, eikä palveluiden räätälöintiä suurten B2B-asiakkaiden tarpeisiin. Dynaamiset BSS-toiminnot, joiden avulla voidaan tarjota erilaisia toistuvia tilauksia ja palveluita, antavat tietoliikennepalveluiden tarjoajille etulyöntiaseman. Sopimuksen tasoon perustuva hinnoittelu, sopimuksen elinkaaren hallinta, laskutus ja kirjanpitotoiminnot voivat tarjota niille mahdollisuuden erilaistumiseen B2B-asiakassegmentissä.

1-01-1

Asiantuntijapalvelut

Hallintapalvelut, ulkoistaminen, ylläpito, Service Desk, tukipalvelut, tuntiveloitukset ja projektit

Asiantuntijapalvelut on perinteisesti laskutettu käytettyjen tuntien perusteella. Nykyään monet asiantuntijapalveluiden tarjoajat ovat siirtyneet palvelusopimusten ja toistuvien tilausten malleihin, joissa hinnoittelu perustuu kiinteään maksuun ja koskee etukäteen määriteltyä sisältöä ja palvelutasosopimusta (SLA). Ylityksistä ja lisäpalveluista on usein sovittu erillisiä maksuja. Asiantuntijapalveluiden tunnit on lisäksi yhdistettävä muihin lähdetietoihin, jotta voidaan koota laskutettava kokonaisuus. Asiantuntijapalveluiden automatisointi (PSA) kattaa yleensä resurssien, projektin, aikaraportoinnin ja kulujen hallinnan. Uudet tuotteet edellyttävät kuitenkin uusia ominaisuuksia palveluiden paketointiin, lähdedatan käsittelyyn sekä joustavuutta hinnoitteluun.

Asiakastarinoita

Lue miten asiakkaat ovat automatisoineet palveluidensa monetisaation.

Lue lisää

Ohjelmisto

Lue miten Good Sign -ohjelmisto toimii.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä meihin, niin kerromme lisää ratkaisustamme. 

Ota yhteyttä

 

Ota yhteyttä

Ota automatisoitu palvelujen hinnoittelu ja laskutus käyttöön. Manuaalinen työ vähenee, liikevaihdon vuotaminen loppuu ja saat uudet palvelut nopeasti markkinoille. 

Täytä tietosi lomakkeeseen ja otamme sinuun yhteyttä!